Nasze przedszkole powstało 1958 roku na terenie osiedla wojskowego Sadków, jako Przedszkole wojskowe nr 128
im. Franciszka Zubrzyckiego. Funkcjonując pod tą nazwą do roku 1990.
W 1995 roku na mocy pisma z MON-u, wszystkie przedszkola wojskowe (także nasze) stały się przedszkolami publicznymi.
Jednostka wojskowa nadal była organem prowadzącym nasze przedszkole, lecz całkowity nadzór pedagogiczny przejęło
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu.
W 2004 roku do przedszkola wpłynęło pismo z MON-u, że wojsko na mocy prawa przepisów prawnych
nie może dalej zajmować się utrzymywaniem finansowym placówki.
W związku z czym z dniem 30 czerwca 2004 roku ogłasza jej likwidację.
Ostatecznie przedszkole pod opieką naszej jednostki wojskowej pracuje jeszcze do końca czerwca 2005 roku.
Wczesną wiosną 2005 roku zostaje podjęta decyzja dotycząca dalszego funkcjonowania naszego przedszkola.
Przedszkole zmienia nazwę z Publicznego Przedszkola nr 128 Jednostki Wojskowej w Radomiu na Publiczne Przedszkole nr 7,
którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radom.
Od 1 września 2005 roku jesteśmy Publicznym Przedszkolem Nr 7 w Radomiu.
Placówka nasza przeszła metamorfozę, ponieważ pod wieloma względami usamodzielniła się.
Funkcjonowanie jej podlega tym samym zasadom, którym podlegają inne przedszkola publiczne prowadzone przez Urząd Miasta.

Skład pedagogiczny naszego przedszkola jest następujący:

1. mgr Joanna Kwietniewska - Ogórek (nauczyciel dyplomowany)-Dyrektor
2. mgr Anna Fila - nauczyciel dyplomowany
3. mgr Małgorzata Warchoł - nauczyciel dyplomowany
4. mgr Mirosława Kobza - nauczyciel dyplomowany
5. mgr Joanna Żelisko - nauczyciel dyplomowany
6. mgr Monika Lach - nauczyciel dyplomowany
7. mgr Luiza Włodarczyk - nauczyciel mianowany
8. mgr Alina Abramczyk - nauczyciel kontraktowy
9. mgr Małgorzata Sijer - nauczyciel kontraktowy
10. mgr Zofia Nowak (katechetka) - nauczyciel dyplomowany


Pracownicy administracji i obsługi:

1. Jolanta Kondej-intendent
2. Edyta Brzeska -księgowa
3. Ewa Rusak-pomoc nauczyciela w oddziale I
4. Jolanta Pupiec - kasjer, pracownik obsługi
5. Sylwia Przybyłek - szefowa kuchni
6. Danuta Borkowska - kucharka
7. Ewa Sławińska - kucharka
8. Dorota Zawadzka - pracownik obsługi
9. Marzena Szczerbińska - pracownik obsługi
10. Kazimierz Stanios - pracownik obsługi.


Specyfika pracy pedagogicznej naszego przedszkola.

Nasze przedszkole jest nadzwyczajne, ponieważ nadal posiada swoją specyfikę.
Tę specyfikę stanowi usytuowanie budynku w prawdziwym rezerwacie przyrody.
Przedszkole odtoczone jest ogrodem, w których dzieci mogą ciekawie spędzić czas - bawiąc się na sprzęcie ogrodowym
lub wypoczywając w piaskownicy. Różnorodność gatunkowa roślin okalających teren budynku powoduje zarówno zachwyt,
jak i przyjemność z przebywania w ich otoczeniu.
Wśród drzew i krzewów dominują iglarki i drzewa ozdobne.
Dopełnienie stanowią kwiaty kwitnące prawe przez cały rok- w rabatkach, wazonach, skalniakach i wzdłuż trawników.
Specyfiką są także pomieszczenia przedszkolne- słoneczne, obszerne i funkcjonalne, komfortowe.
Przedszkole dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem socjalno- gospodarczym i dydaktycznym.
I wreszcie na specyfikę składają się także nasze metody, formy pracy i programy własne,
które tworzymy specjalnie dla naszych dzieci.

Publiczne Przedszkole Nr 7

Osiedle Sadków 7

Telefon: (048) 384-73-99

Fax: (048) 384-73-99

E-mail: pp71@wp.pl
Wyświetl większą mapę
projekt i opracowanie: smicholka@wp.pl

projekt i opracowanie: smicholka@wp.pl